Volledig programma:

27 februari:  Inleiding GDPR en Privacy by Design                                     

Waarom is privacy belangrijk? 
Waarom kiest de EU voor deze wetgeving? 
GDPR en de gevolgen voor Legal, IT, HR en Marketing 
Wat is Privacy by Design en wat is het belang?
Korte inleiding blockchain technology 
Toelichting ‘thuiswerk opdracht’

13 maart:  GDPR onder de loep                                                        

GDPR vanuit Legal perspectief 
Wat zijn de te verwachten problemen 
Welke juridische oplossingen zijn er 
Relatie legal en andere functies op dit dossier 
Behandeling casus datalekken

27 maart:  Privacy by Design                                                                            

Wat is Privacy by Design, waar moet je op letten
Blockchain technologie en Privacy by Design 
Design thinking                                                                                                     
Welke IT oplossingen zijn er                                                                             
Relatie IT en andere functies op dit dossier                                                 
Bespreken voorbeelden Privacy by Design                                                    

3 april:  GDPR & Privacy by Design in HR en Marketing                           

Relatie GDPR en HR                                                                                           
Te verwachten problemen en oplossingen                                                 
Relatie tussen HR en andere bij GDPR betrokken functies                     
HR en privacy by design                                                                                     
Relatie GDPR en Marketing                                                                               
GDPR en CRM / digital marketing                                                                     
Marketing en privacy by design                                                                     
Relatie tussen Marketing en andere bij GDPR betrokken functies             

12 april:  Presentatie thuiswerk opdrachten                                              

Presentaties (max 15 min.) van eigen ‘cases’ door deelnemers             
Afronding met een ontspannen borrel