GDPR complient…
… En nu?

i.s.m. Weconomics Foundation
werken wij aan een masterclass 
PRIVACY by DESIGN

GDPR en privacy by design

De nieuwe Europese privacy wetgeving GPDR (General Data Protection Regulation) is vanaf deze maand de leidraad voor het beschermen van persoonsgegevens. En dat heeft grote impact op elke organisatie die persoonsgegevens vastlegt in o.a. HRM-, CRM- en ERP-systemen.

Complient worden is één maar het op een verantwoorde manier blijven is twee. Steeds meer beveiliging kan de oplossing niet zijn; reden waarom de wetgever privacy by design aanmoedigt. Maar wat houdt privacy by design in, wat zijn de voor en nadelen en wat komt er allemaal bij kijken?

Privacy by design wordt als aanpak door de GDPR aangemoedigd. Het houdt in dat organisaties bij de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) privacy voorop stellen. Blockchain technologie biedt hier prachtige mogelijkheden.

Meer weten? Klik dan hier

“Probeer niet een deel te genezen zonder het geheel te behandelen”

Plato, ±400 v. Chr.
Map met slot

Privacy by Design

Privacy by design houdt in dat u als organisatie al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) in de eerste plaats aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen, ook wel privacy enhancing technologies (PET) genoemd. Daarnaast houdt u rekening met dataminimalisatie: u verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens, dat wil zeggen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Op die manier kunt u een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch afdwingen.

Privacy by design draagt ook bij aan uw organisatiebelang. In het geval u de privacyrisico’s van een product of dienst pas na de ontwikkeling ervan ontdekt dan is de kans groot dat noodzakelijke aanpassingen zeer tijdrovend en kostbaar zijn.

Meer weten? Klik dan hier

Alle Info Introductie PRIVACY by DESIGN

PrivacyxDesign en Weconomics Foundation adviseren bij het implementeren van de GDPR in organisaties.
In de masterclass Privacy by Design die wij in samenwerking met Weconomics Foundation momenteel ontwikkelen, presenteren wij u onze visie op de toekomst van dataverwerking bij organisaties.

Programma (+ Literatuur)

Tijdens het GDPR-compliant maken van uw organisatie zult ook u tot de conclusie zijn gekomen dat de GDPR vrijwel alle afdelingen raakt. Het is niet het ‘feestje’ van Legal en IT maar evengoed van HR, sales, marcom, logistiek, finance etc. GDPR moet onderdeel worden van het denken en de werkprocessen van alle afdelingen. Die afdelingen moeten ook van elkaar weten welke implicaties het verwerken en bewerken van data heeft op elkanders werk.

Tijdens de introductie gaan ook van die aanpak uit en behandelen per onderwerp de implicaties van de GDPR en Privacy by Design (PxD) voor de verschillende afdelingen in een organisatie.

Blockchain technologie heeft potentieel veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van PxD-oplossingen. Paul Bessems zal daar specifiek op ingaan en ook aandacht besteden aan oplossingen waarbij uworganisatie wellicht geen data meer hoeft te verwerken…

Toekomstmuziek?   Nee hoor!    –    Benieuwd hoe?   Meldt u aan!

Voor het volledige programma, klik hier 

Als deelnemer ontvangt u onder meer de boeken Privacy by Design en Blockchain Organiseren (winkelwaarde €36,-)

                              

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

Contact

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

's Hertogenbosch
+31 6 53512292
info@privacyxdesign.nl