GDPR Master Class

27 februari t/m 12 april

GDPR

De nieuwe Europese privacy wetgeving GPDR (General Data Protection Regulation) wordt de leidraad voor het beschermen van persoonsgegevens. En dat heeft grote impact op elke organisatie die persoonsgegevens vastlegt in o.a. HRM-, CRM- en ERP-systemen.

Niet alleen voor IT’ers maar voor elke management discipline gaat de GDPR ingrijpen in het werk. Alle reden dus om je goed voor te bereiden en zo hoge kosten voor aanpassingen later te voorkomen (denk daarbij aan de millennium bug). 

Privacy by design wordt als aanpak door de GDPR aangemoedigd. Het houdt in dat organisaties bij de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) privacy voorop stellen. Blockchain technologie biedt hier prachtige mogelijkheden.

Meer weten? Klik dan hier

“Probeer niet een deel te genezen zonder het geheel te behandelen”

Plato, ±400 v. Chr.
Map met slot

Privacy by Design

Privacy by design houdt in dat u als organisatie al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) in de eerste plaats aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen, ook wel privacy enhancing technologies (PET) genoemd. Daarnaast houdt u rekening met dataminimalisatie: u verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens, dat wil zeggen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Op die manier kunt u een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch afdwingen.

Privacy by design draagt ook bij aan uw organisatiebelang. In het geval u de privacyrisico’s van een product of dienst pas na de ontwikkeling ervan ontdekt dan is de kans groot dat noodzakelijke aanpassingen zeer tijdrovend en kostbaar zijn.

Meer weten? Klik dan hier

De Master Class

Master Class GPDR is nog in ontwikkeling vandaar dat we de eerste groep cursisten bij wijze van pilot een sterk verlaagde prijs vragen van
€250 all-in; dus inclusief literatuur en catering.

Cursusdagen: 

Dinsdag, 27 februari
Dinsdag, 13 maart
Dinsdag, 29 maart
Dinsdag, 3 april
Donderdag, 12 april

Dagprogramma:

16:30  Inloop
16:45  Inleiding dagthema
17:00  Dagthema deel I
18:00  Maaltijd
18:45  Dagthema deel II
19.45  Afronding + opdracht
20:00  Einde

Cursuslocatie:  

Bruistensingel 650
’s-Hertogenbosch
Hoofdkantoor New Heroes
www.newheroes.com

Meer weten over de sprekers? Klik dan hier

Programma

Uitgangspunt bij het samenstellen van de Master Class was het gegeven dat invoering van de GDPR alle afdelingen in een bedrijf raakt. Het is niet het ‘feestje’ van Legal en IT en evengoed van HR, Marketing, Communicatie en Sales. Wil je de GDPR echt goed implementeren dan zorg je ervoor dat alle afdelingen betrokken zijn en van elkaar de implicaties weten van het verwerken en bewerken van data.

De 4 Master Class sessies gaan ook van die aanpak uit en behandelen per onderwerp ook telkens de implicaties van de GDPR en Privacy by Design voor de verschillende afdelingen in een organisatie.

Als cursist wordt van u gevraagd om na elk van de 4 sessies na te denken over hoe de ‘lesstof’ van toepassing is op uw werk of bedrijf*. Op de 5e cursusdag zullen alle deelnemers in een presentatie van maximaal 10 minuten hun ‘case’ presenteren.

*)  indien vertrouwelijkheid eist om uw eigen werk niet als voorbeeld te nemen, staat het u uiteraard vrij om een fictieve case te ontwikkelen.

Voor het volledige programma, klik hier 

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

Contact

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

's Hertogenbosch
+31 6 53512292
info@privacyxdesign.nl